APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

12 mėnesių garantija. Šis produktas buvo patikrintas ir yra be defektų. Gamintojas įsipareigoja, kad pirkimo dieną šis prietaisas yra be medžiagų ar gamybos defektų. Garantija yra suteikiama už bet kokius defektus, atsiradusius dėl gamintojo kaltės garantiniu laikotarpiu nuo prekės įsigijimo datos.

Jei prietaisas sugestų garantiniu laikotarpiu, įsipareigojame nemokamai pašalinti gedimus arba pakeisti patį gaminį ar jo dalį jei tik yra pateikiamas pirkimą įrodantis dokumentas. Tačiau, tai nereiškia garantinio laikotarpio pratęsimo.

Dėl prietaiso garantijos kreipkitės į pardavėją ir pateikite pirkimo įrodymą.

Ši garantija suteikia Jums visas įprastines vartotojo teises ir apima visas šalis, kuriose mūsų prietaisas buvo parduotas per oficialius mūsų atstovus.

Kokybės garantija netaikoma: 1) menkam gedimui, įbrėžimui, laidinės jungties pažeidimui; 2) jei gedimas įvyko dėl to, kad produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant techninių instrukcijų; 3) įvykus gedimui dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, kontakto su skysčiu, gaisro, žemės drebėjimo arba kitos išorinės priežasties; 4) atsiradus trūkumams dėl įprasto nusidėvėjimo; 5) jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, kvito, lizingo sutarties); 6) susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.).