GRĄŽINIMO TEISĖ

 • Jei esate vartotojas, per 14 dienų galite atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties, nenurodydami jokios priežasties. Teisė atšaukti pasibaigia praėjus 14 dienų nuo dienos, kai jūs fiziškai gaunate prekes.
 • Tačiau teisė grąžinti netaikoma kvepalams, kosmetikai ir tualetiniams preparatams, jei jie yra geros kokybės.
 • Visos grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, tokios pačios būklės, kaip ir jų gavimo metu ir turi turėti visas etiketes bei originalią pakuotę.
 • Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite aiškiai pranešti mums apie savo sprendimą nutraukti šią sutartį el. paštu support@woxxit.com.
 • Norint nepraleisti sutarties atsisakymo termino, jums pakanka išsiųsti savo pranešimą apie sutarties atsisakymą nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui.
 • Jums atsisakius sutarties, mes grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias, jei pasirinkote kitą nei mūsų siūlomą pigiausią standartinio pristatymo rūšį).
 • Mes galime išskaičiuoti kompensaciją už bet kokių pristatytų prekių vertės praradimą, jei nuostoliai atsirado dėl jūsų veiksmų, kurie nebuvo būtini prekėms apžiūrėti.
 • Mes grąžinsime pinigus nedelsdami ir ne vėliau kaip:
  • Per 14 dienų po dienos, kai iš jūsų gausime visas jums pristatytas prekes, arba
  • Per 14 dienų po tos dienos, kai pateikiate įrodymus, kad išsiuntėte mums prekes, arba
  • Jei prekės dar nebuvo pristatytos, per 14 dienų nuo tos dienos, kai mes gausime pranešimą apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties.
 • Mes grąžinsime pinigus tuo pačiu būdu, kokiu jūs atlikote mokėjimą, nebent aiškiai susitartume kitaip; bet kokiu atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių už pinigų grąžinimą. Mes galime sulaikyti pinigų grąžinimą, kol mes negrąžinsite mums prekių arba nepateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes.
 • Jei prekės jums buvo pristatytos, nedelsdami ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešėte apie sutarties atsisakymą, grąžinkite jas mums Aludarių g. 4-75, LT-01113, Vilnius. Terminas laikomas nepraleistu, jei išsiunčiate prekes nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui, nuo tos dienos, kai jos buvo jums pristatytos.
 • Jūs turėsite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 • Jūs esate atsakingas tik už bet kokią sumažėjusią prekių vertę, atsirandančią dėl prekės panaudojimo daugiau nei buvo būtina jai apžiūrėti ar jos savybėms patikrinti.
 • Jei taikant grąžinimo procedūrą nepavyksta tinkamai išspręsti kokių nors su jūsų prekėmis susijusių problemų, Jūs galite pateikti skundą šiuo adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.